PISANI PRIJEVODI

Obračunska jedinica je 1 autorska kartica teskta odnosno 1500 znakova sa razmacima. Hitnoća se naplaćuje dodatnih +50% na cijenu jezika po kartici.
U cijenu je uključena besplatna procjena i ovjera ovlaštenog sudskog tumača

Hrvatski jezik
Slovenski jezik
Francuski jezik
Španjolski jezik
Engleski jezik
Ruski jezik
Talijanski jezik
Bjeloruski jezik
Njemački jezik
Rumunjski jezik
Poljski jezik
Slovački jezik
Češki jezik
Srpski jezik
Pošaljite dokument na besplatnu procjenu. Na veći broj kartica odobravamo popust.

KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE
(USMENO)

Obračunska jedinica 1 sat (60 min)

Hrvatski jezik
Slovenski jezik
Francuski jezik
Španjolski jezik
Engleski jezik
Ruski jezik
Talijanski jezik
Bjeloruski jezik
Njemački jezik
Srpski jezik
SVI JEZICI
300 kn / po satu

PODUKE

Obračunska jedinica 1 školski sat (45 min). Dostupno samo u Rijeci.

Francuski jezik
Slovenski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Talijanski jezik
Njemački jezik
Matematika

JEZIK KOJI TREBATE NIJE NA POPISU?

Slobodno zatražite uslugu koja je Vama potrebna, a mi ćemo učiniti sve što je u našoj mogućnosti da proširimo
ponudu prilagođenu upravo Vašim potrebama.